Vrijdag 9 september tot en met zondag 2 oktober

Een overzicht van 10 jaar werking rond het herinventarisatie- en refitting-project van de romeinse site te Hofstade door de werkgroep archeologie van de heemkring Denderland.

Donderdag 8 september om 20u gaat de tentoonstelling officieel open, met een voordracht door Bart Cherretté. 

Zondag 11 september is er om 10.30u een lezing in het museum over het urnengrafveld te Hofstade.

Zaterdag 24 september van 14 tot 18 uur is er een opendeurdag (rondleidingen, pottenbakkersatelier, bolderkartocht)Archeologie buiten de stad: een blik op het verre verleden van onze streek. 


De voorbije jaren is op verschillende plaatsen in de Aalsterse binnenstad archeologisch onderzoek uitgevoerd. Maar ook buiten de laatmiddeleeuwse stadsmuren waren archeologen aan het werk. Geen muren en vloeren, maar de resten van houten nederzettingen. Geen skeletten, maar graven met de gecremeerde resten van de bewoners van onze streek in de Romeinse periode. Geen kelders, maar rituele deposities in grachten en kuilen die een verhaal vertellen over de ‘bijgelovige’ mens. Kortom: minder zichtbaar, minder bekend, maar daarom niet minder interessant. Vaak zelfs met verrassende resultaten over het verre verleden. Bart Cherretté brengt ons een verhaal vanaf de oudste jagers-verzamelaars in de prehistorie, over grafgebruiken uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse periode en over de vorming van ons hedendaags landschap in de Karolingische periode. 

 

  

 . ..

 

archeologie hofstade